Resources

Cyflwyno Cumberland

Cumberland


Mae Cumberland yn byw gyda taid a nain ac yn ei anturiaethau mae’n dilyn y plant, James a Fran, pan fyddan nhw’n dod i aros yn nhŷ taid a nain.

Mae'r gyfres hon o lyfrau yn eich gwahodd i rannu anturiaethau Cumberland ochr yn ochr James a Fran, gan archwilio materion sy'n wirioneddol bwysig. Mae'r materion hyn yn cynnwys cariad, llawenydd, teimlo'n unig, mwynhau cwmni, bod yn drist, a bod yn hapus.

Cyhoeddir y straeon hyn ar gyfer plant rhwng 3 a 7 oed gan Bear Lands Publishing yng Nghanolfan y Santes Fair a'u hawdur yw David W. Lankshear. Maen nhw ar gael am ddim fel cyflwyniadau PowerPoint y gellir eu llwytho i lawr - cliciwch ar y teitl isod, agorwch y PowerPoint, ac ewch i’r sioe sleidiau i gael darllen y stori!

How the dog got his name

Fe allai'r llyfr hwn fod yn ymwneud phwysigrwydd enwau, a pham rydyn ni'n dewis enwau’n ofalus. Fe allai fod yn ymwneud brodyr h?n pryfoclyd, neu chael amser braf gyda theuluoedd, a rhoi a derbyn cariad. Yn well fyth, fe allai fod yn ymwneud beth bynnag mae'r rhai sy'n clywed y stori yn ei feddwl yw ystyr y stori, ond dim ond trwy siarad nhw y byddwch chi'n darganfod beth mae plant yn ei feddwl.

Cumberland and the journey of a brick

Fe allai'r llyfr hwn fod yn ymwneud defnyddioldeb brics, a'r gwahanol fathau o frics a welwn o'n cwmpas. Efallai ei fod yn ymwneud sut rydyn ni'n teimlo pan fydd rhywun ddim ein heisiau, neu pan fydd rhywun yn dweud wrthym ein bod ni y maint, y sip neu'r lliw anghywir i gydweddu. Fe allai hefyd ymwneud theimlo'n ddefnyddiol. Ond, mwy na thebyg, fe fydd gan y plant rydych chi'n darllen y stori hon gyda nhw eu syniadau eu hunain am yr hyn sydd yn y stori.


Cumberland and the summer walk

Mae'r llyfr hwn yn ymwneud 'r hyn rydyn ni'n meddwl sy'n brydferth, neu'r hyn rydyn ni'n ei hoffi, ac oedi i ystyried y pethau hyn. Efallai ei fod hefyd yn ymwneud 'r holl gyfrinachau a sgyrsiau braf y mae plant yn eu rhannu 'u teganau meddal, na fydd oedolion yn cael y fraint o’u clywed yn aml. Wrth gwrs, yn achos y plentyn neu'r plant rydych chi'n darllen y llyfr hwn gyda nhw, fe allai fod yn ymwneud rhywbeth arall yn gyfan gwbl.

Cumberland and the unhappy day

Efallai bod y llyfr hwn yn ymwneud bod yn anhapus ac yn ddig, efallai ei fod yn ymwneud brifo teimladau eich ffrindiau. Efallai ei fod yn ymwneud ag unioni pethau, a rhoi a derbyn cariad. Yn well fyth, fe allai fod yn ymwneud beth bynnag mae'r rhai sy'n clywed y stori yn ei feddwl yw ystyr y stori, ond dim ond trwy siarad nhw y byddwch chi'n darganfod beth mae plant yn ei feddwl.


Cumberland at Christmas

Fe allai'r llyfr hwn fod yn ymwneud theimlo eich bod yn cael eich gadael allan. Fe allai gyflwyno cyfleoedd i siarad am y Nadolig a'r traddodiadau teuluol sy'n rhan o'r ŵyl. Fe allai fod yn ymwneud 'r gwahaniaethau rhwng cwrdd phobl yn eich cartref eich hun neu fynd i ymweld nhw yn eu cartref nhw. Yn well fyth, fe allai fod yn ymwneud beth bynnag mae'r rhai sy'n clywed y stori yn ei feddwl yw ystyr y stori, ond dim ond trwy siarad nhw y byddwch chi'n darganfod beth mae plant yn ei feddwl.

Cumberland in goal

Fe allai'r llyfr hwn fod yn ymwneud thegwch, neu am beidio difetha amser braf trwy greu ffwdan. Efallai yr hoffech chi drafod a yw’r rhai sy’n clywed y stori o'r farn bod Fran yn iawn i adael i James ddweud bod yn gm gyfartal. Fe allai fod yn ymwneud phwy ddylai fod yr un i fynd i’r gl. Fe allai fod yn ymwneud brodyr hŷn pryfoclyd, neu am gael amser braf gyda theuluoedd. Yn well fyth, fe allai fod yn ymwneud beth bynnag mae'r rhai sy'n clywed y stori yn ei feddwl yw ystyr y stori, ond dim ond trwy siarad nhw y byddwch chi'n darganfod beth mae plant yn ei feddwl.

Cumberland and feeling sad

Mae plant yn aml yn beio eu hunain, ac am y  pethau ‘drwg’ y maen nhw wedi’u gwneud, am brofiadau nad ydyn nhw’n cael eu hachosi ganddyn nhw o gwbl, ond y maen nhw’n teimlo’n ddrwg yn eu cylch. Efallai mai dyma un o'r pethau y mae'r stori hon yn ymwneud nhw, neu efallai ei bod yn ymwneud chadw cyfrinachau, neu am adael teganau allan yn yr ardd. Yn well fyth, fe allai fod yn ymwneud beth bynnag mae'r rhai sy'n clywed y stori yn ei feddwl yw ystyr y stori, ond dim ond trwy siarad nhw y byddwch chi'n darganfod beth mae plant yn ei feddwl.

Where is Cumberland?

Fe allai'r llyfr hwn fod yn ymwneud mynd ar goll, neu efallai chwilio am rywbeth a gollwyd. Fe allai fod yn ymwneud theuluoedd yn gweithio gyda'i gilydd - pawb yn ceisio helpu. Yn well fyth, fe allai fod yn ymwneud beth bynnag mae'r rhai sy'n clywed y stori yn ei feddwl yw ystyr y stori, ond dim ond trwy siarad nhw y byddwch chi'n darganfod beth mae plant yn ei feddwl.