Arolwg o Adnoddau

Mae Canolfan y Santes Fair wedi ymrwymo i gynhyrchu adnoddau o safon uchel ar gyfer addysg grefyddol mewn ysgolion ac addysg Gristnogol mewn eglwysi. Mae Canolfan y Santes Fair yn darparu:

Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch

Cyfnod Allweddol 2 (oedran: 8-11)
Y Cyfnod Sylfaen (oedran 3-7)
Cyd-addoli (gwasanaethau)
Cerddoriaeth
Disgyblaeth Oedolion
Eraill
Hefyd, mae'r Ganolfan y Santes Fair yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal y wefan Tedi Horsley.

Yn ychwanegol, mae Canolfan y Santes Fair yn gweithio ar adnodd newydd ar gyfer yr ystafell ddosbarth (a noddir gan Lywodraeth Cymru):

  • Llwybrau Cymreig mewn AG (CA2)