Arolwg o Adnoddau

Mae Canolfan y Santes Fair wedi ymrwymo i gynhyrchu adnoddau o safon uchel ar gyfer addysg grefyddol mewn ysgolion ac addysg Gristnogol mewn eglwysi. Mae perthynas agos yn bodoli rhwng yr adnoddau rydym yn creu a'n hymchwil academaidd

Mae Canolfan y Santes Fair yn darparu:

           

Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch

  • Herio Materion Crefyddol, y cylchgrawn ar-lein a dl sy'n cefnogi Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch (adnoddau ar-lein am ddim)
       

Oedran 8-11

NEWYDD 2019!
           

Oedran 3-7

           

Cyd-addoli (gwasanaethau)

Disgyblaeth Oedolion

Cerddoriaeth

Eraill